Sort by
Sort by

Nestlé przedstawia wyniki finansowe po dziewięciu miesiącach 2021 i podnosi prognozę całorocznego wzrostu organicznego

Powrót do informacji prasowych
  • Wzrost organiczny wyniósł 7.6%, przy rzeczywistym wzroście wewnętrznym (RIG) 6.0%  i zmianach cen na poziomie 1.6%. Wzrost był wspierany przez utrzymanie pozytywnej dynamiki sprzedaży detalicznej, stałą poprawę wzrostów w kanałach out-of-home, wzrost cen i wzrost udziałów w rynku.
  • Całkowita wartość zaraportowanej sprzedaży wzrosła o 2.2% do 63.3 mld CHF  (w analogicznym okresie 2020 roku: 61.9 mld CHF). Wpływ zmian kursów walutowych zmniejszył sprzedaż o 2.0%. Wpływ akwizycji netto zmniejszył sprzedaż o 3.3%.
  • Poczyniono dalsze postępy w zarządzaniu portfelem. 9 sierpnia 2021 Nestlé sfinalizowało przejęcie głównych marek The Bountiful Company.
  • Zaktualizowana prognoza na 2021 rok: Nestlé spodziewa się całorocznego wzrostu organicznego sprzedaży na poziomie między 6% a 7%. Prognozowana bazowa marża zysku operacyjnego wynosi ok. 17.5%, odzwierciedlając początkowe opóźnienia pomiędzy inflacją kosztów i podwyżką cen, a także jednorazowe koszty integracji związane z przejęciem głównych marek The Bountiful Company. Po 2021 roku nasza średnioterminowa perspektywa dalszej umiarkowanej poprawy marży operacyjnej zysku pozostaje niezmieniona. Oczekuje się, że zysk podstawowy na akcję w stałej walucie i efektywność kapitałowa wzrosną w tym roku. 

 

Mark Schneider, Nestlé CEO, skomentował: "Cieszymy się z silnego organicznego wzrostu Nestlé podczas ostatnich dziewięciu miesięcy. Jego uzyskanie było możliwe dzięki szerokiemu zaangażowaniu w większości regionów i kategorii, w których prowadzimy działalność. Ciągła koncentracja naszych zespołów na realizacji celów w skali lokalnej oraz ich elastyczność umożliwiła nam przezwyciężenie inflacji kosztów nakładów i ograniczeń łańcucha dostaw. W trzecim kwartale w sposób odpowiedzialny podnieśliśmy ceny, jednocześnie utrzymując silny realny wzrost wewnętrzny. Inwestycje w innowacje, cyfryzację i zrównoważony rozwój dodatkowo wspierały wzrost, zwiększając dopasowanie i zróżnicowanie naszej oferty. Nestlé kontynuuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Niedawno przedstawiliśmy plany wspierania regeneracyjnych systemów żywnościowych, co pomoże nam osiągać cele klimatyczne. Ściśle współpracujemy ze społecznościami rolniczymi na całym świecie w celu poprawy zdrowia gleby, przywrócenia cykli wodnych i zwiększenia bioróżnorodności – w perspektywie długoterminowej".

Więcej informacji znaleźć można pod linkiem: https://www.nestle.com/media/pressreleases/allpressreleases/nine-month-sales-2021