Sort by
Sort by

Dobre życie

5 rzeczy, które poprawiają się dzięki Twojej porannej kawie
Dobre życie
Jeżeli wypijasz kilka spośród ponad dwóch miliardów filiżanek kawy spożywanych każdego dnia na całym świecie, to możesz się zastanawiać, skąd ta kawa pochodzi. Jak się powodzi rolnikom, którzy ją uprawiają? Jaki wpływ wywiera ona na życie ludzi na całym świecie?
Jako pojedyncze osoby możemy wiele zrobić, aby zmniejszyć wpływ negatywny naszej kawy na środowisko. Kupując wielorazowy kubek, przetwarzając opakowania oraz gotując za każdym razem tylko tyle wody, ile jest potrzebne, możemy pomóc w mały, ale znaczący sposób.
Jednak co z firmami, które zajmują się produkcją takiego napoju? Jako największa firma zajmująca się produkcję kawy na świecie, Nestlé kupuje więcej ziaren kawy niż ktokolwiek inny. W związku z tym Nestlé może mieć znaczący wpływ na cały proces pozyskiwania i produkcji kawy.
Oto 5 sposobów, w jakie Twoja poranna kawa przyczynia się do szerzenia dobra.

1. Praca

Przy produkcji kawy zatrudnione są miliony ludzi na całym świecie. Dzięki tej uprawie ludzie z najbardziej potrzebujących obszarów mogą się utrzymać, opłacić czesne w szkołach i wykarmić swoje rodziny. Jednak nie możemy traktować przyszłości przemysłu kawowego jako czegoś oczywistego. Zmiana klimatu, choroby roślin, kiepskie technologie upraw oraz masowe migracje z obszarów rolniczych do miast zagrażają przyszłości kawy.
Zagwarantowanie, że w przyszłości będzie praca na plantacjach kawy nie polega wyłącznie na pomaganiu rolnikom w krótkoterminowym uprawianiu większej ilości kawy. Chodzi o uczynienie z uprawiania kawy zawodu, z którego ludzie mogą być dumni - takiego, który ich dzieci będą chciały kontynuować.
Chodzi o wyszkolenie ponad 10 000 plantatorów kawy rocznie w zakresie zrównoważonych metod uprawy, które przyniosą im wyższe plony i większe zyski. Chodzi o autentyczne, długoterminowe zaangażowanie się w pomoc.

2. Równe prawa

Uprawa kawy jest w wielu miejscach na świecie postrzegana jako męska profesja, jednak nie musi tak być. Na przykład w Kenii można spotkać kobiety uprawiające kawę, jednak nie zawsze otrzymują one szansę zarządzania plantacją.
Dlatego właśnie Nestlé stworzyło program wzmacniania kobiet i młodzieży.
Projekt zakłada szkolenie kobiet ze spółdzielni uprawiających kawę, w taki sposób, aby stały się „rolnikami-promotorami”. Uczą się wszystkiego, począwszy od produkcji kawy po przywództwo i edukację zdrowotną. Następnie mogą podzielić się nabytą wiedzą i umiejętnościami w swoich społecznościach, aby edukować swoich rówieśników i rówieśniczki.

Wyniki pokazują, że znacząca liczba kobiet zgłosiła się do udziału w uprawie kawy. W ciągu pierwszych trzech lat szkolenie spowodowało, że plony kawy kobiet-promotorów wzrosły średnio o 83%.
 

3. Zmniejszanie ubóstwa

Plantatorzy kawy są bardzo zależni od ceny surowca na rynku światowym. Wahania cen mogą utrudnić im zainwestowanie w przyszłoroczne uprawy. W przeszłości gwałtowne spadki cen kawy doprowadzały drobnych rolników do bankructwa.

Dzięki pomocy w poprawieniu wydajności, zmniejszeniu kosztów oraz podniesieniu jakości ich upraw, plantatorzy kawy stają się mniej zależni od wahań cen.

Na przykład na Filipinach Nescafé prowadzi na plantacjach kawy ciągłe programy ochrony gleb i wód, które okazują się szczególnie korzystne podczas suchych miesięcy w roku.
Program skupia się na zachęcaniu plantatorów kawy do uprawiania rośliny Jatropha Curcas, znanej lokalnie jako „tuba-tuba”, jako uprawy drugorzędnej. Będąc bogatym źródłem glicerolu oraz biopaliwa, Jatropha Curcas może zapewnić dodatkowe zyski, jednocześnie zapobiegając erozji gleby.
Oferowanie rolnikom programów mikrofinansowania pomaga im również w planowaniu. Oznacza to dla nich, że nie muszą czekać na „dobry” rok, aby poczynić inwestycje na przyszłość.
Projekty poprawiające jakość edukacji, zdrowia publicznego oraz źródeł wody w regionach zajmujących się uprawą kawy pomagają również w zmniejszaniu ubóstwa

4. Środowisko

W ciągu ostatnich dekad, w wyniku obaw związanych z wpływem produkcji kawy na środowisko i gospodarkę krajów rozwijających się, doszło do upowszechnienia zrównoważonych upraw kawy.

Zrównoważony rozwój - umożliwiający środowisku lub systemowi zachowanie różnorodności oraz wydajności w długim okresie - zależy od wielu czynników.

Nescafé promuje zrównoważone rolnictwo poprzez szkolenie rolników w zakresie oszczędzania wody oraz oczyszczania i ponownego wykorzystywania wody używanej w procesie mielenia.
The Rainforest Alliance to ogólnoświatowa organizacja charytatywna zajmująca się ochroną bioróżnorodności oraz zapewniająca zrównoważone źródła utrzymania. The Sustainable Agriculture Network to grupa organizacji charytatywnych, które promują rozwój obszarów wiejskich oraz bioróżnorodność.
W ramach Nescafé Plan doświadczeni specjaliści w dziedzinie rolnictwa z obu grup współpracowali z Nescafé nad połączeniem nowoczesnych metod naukowych z tradycyjną mądrością rolników. Dzięki temu rolnicy mogą oszczędzać zasoby naturalne, chronić ekosystemy, poprawiać jakość i dbać o różnorodność.

Dlatego właśnie powstał Nescafé Plan. To zobowiązanie do zainwestowania w latach 2010-2020 ponad 260 milionów CHF w projekty związane z uprawą kawy na całym świecie, aby wesprzeć długoterminowo zrównoważoną uprawę kawy.
 

5. Przyszłe zbiory


Z wiekiem drzewa kawowca dają mniejsze plony i stają się bardziej podatne na choroby.

Na przykład w Kolumbii choroba zwana rdzą dotknęła w ostatnich latach plantacje kawy, drastycznie wpływając na jakość oraz wydajność zarażonych drzew.

Dlatego właśnie Nescafé działa w Kolumbii wspólnie z Kolumbijską Federacją Plantatorów Kawy w celu poprawienia jakości drzew plantatorów kawy.

Nestlé przekazało kolumbijskim rolnikom 28 milionów nowych drzew dających wysokie plony, odpornych na grzyby rdzy. Drzewa zostały przekazane bezpłatnie, bez żadnego zobowiązania do sprzedaży kawy Nescafé.
Drzewa te, wyhodowane z nasion w lokalnych szkółkach, są bardziej wydajne, przez co zwiększają zyski rolników oraz ich przyszłe bezpieczeństwo, jednocześnie gwarantując wysokiej jakości zbiory. Łącznie ponad 4 400 hektarów pól kawowych zostało odnowionych przy użyciu drzew odpornych na rdzę.

W kawie można lubić wiele rzeczy, a produkcja kawy może zrobić wiele dobrego. Dlatego delektując się poranną filiżanką kawy, możesz mieć pewność, że nie tylko Ty na tym korzystasz.