Sort by
Sort by

Zobowiązania Nestlé dotyczące wody: ambitne i lokalne

Zobowiązania Nestlé dotyczące wody: ambitne i lokalne
Jesteśmy zdeterminowani, aby robić to, co dobre dla biznesu i dla planety

Nasz świat stoi przed krytycznym sprawdzianem. Wkrótce możemy się przekonać, jakie będą rzeczywiste skutki zmian klimatu, które oczywiście obejmują zagrożenia dla światowych zasobów wody. Naukowcy przewidują, że prawie połowa wszystkich zlewni osiągnie swój limit do 2050 r., dlatego też Nestlé podejmuje działania, aby sprostać temu wyzwaniu – poprzez globalne myślenie, lokalną współpracę oraz wytyczanie nowej ścieżki, opartej na zaufaniu i transparentności. 

Dziś robimy duży krok naprzód, podejmując się nowych zobowiązań, które będą odzwierciedleniem naszej roli jako strażnika zasobów wodnych pośród naszych społeczności. Będziemy prowadzić działania mające na celu pomóc w regeneracji obiegów wodnych, by do 2025 roku uzyskać pozytywny wpływ na zasoby wody wszędzie tam, gdzie prowadzimy naszą działalność. Budujemy to zobowiązanie na naszej dotychczasowej pracy – w tym na naszym planie certyfikacji wszystkich zakładów Nestlé Waters zgodnie ze standardem Alliance for Water Stewardship (AWS) do 2025 roku. Pomoże to w osiągnięciu rzeczywistych i znaczących zmian nie tylko dziś, ale też w naszej wspólnej przyszłości. 

W ciągu ostatnich 18 miesięcy poczyniliśmy istotne postępy w podejściu do inwestycji w ramach naszego biznesu Waters. Ostatnie dezinwestycje oraz przejęcia pozwolą nam na obranie nowych kierunków w naszej działalności, dzięki czemu będziemy mogli się rozwijać w zrównoważony sposób. Co więcej, odważnie angażujemy się w pracę na rzecz zrównoważonego rozwoju wszędzie tam, gdzie działamy. Owszem, jesteśmy firmą globalną, ale wierzymy, że to unikatowe, lokalne rozwiązania nas napędzają. Oto, jak w Nestlé Waters odpowiadamy na te pilne wyzwania:
 

water-commitments-story-video-big-new

 

Lokalne rozwiązania, lokalni partnerzy

W Nestlé współpracujemy ze społecznościami i lokalnymi interesariuszami wszędzie tam, gdzie prowadzimy swoją działalność, aby wspólnie tworzyć zrównoważone rozwiązania. Rozpoczynamy od zadawania pytań i odpowiadania na nie – we współpracy z ludźmi, dla których miejsce naszych działań jest domem, a także ucząc się od nich. Już teraz nasze wysiłki przynoszą pozytywne efekty. Od prac marki Vittel, związanych z ponownym zalesieniem terenów podmokłych w Vosges we Francji, poprzez projekt Nestlé Pure Life, który wspiera rolników we wprowadzaniu systemu nawadniania kropelkowego w Sheikhapurze w Pakistanie, aż po działania prowadzone przez Buxton, wspierające naturalne działania przeciwpowodziowe w Derbyshire w Wielkiej Brytanii. Wszystkie te działania są różne, ale mają jeden wspólny cel – zrównoważone zasoby wody. W taki właśnie sposób postępuje prawdziwy rozwój, napędzany lokalnie.

Transparentność i odpowiedzialność

Mamy świadomość, że działania podejmowane przez duże firmy, takie jak Nestlé, mogą być traktowane sceptycznie – zwłaszcza w dzisiejszych czasach. To jeden z wielu powodów, dla których uważamy, że ważne jest zapewnienie transparentnego i mierzalnego rozliczenia naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

water-stewardship-wide2

W Nestlé zobowiązujemy się do wdrożenia globalnych standardów środowiskowych, by prowadzić nasz biznes w świadomy i odpowiedzialny sposób. Dlatego też realizowane przez nas działania w zakresie zarządzania zasobami wody będą poddawane zewnętrznej weryfikacji. By móc na bieżąco ulepszać projekty, nad którymi pracujemy, będziemy przy ich projektowaniu uwzględniać różnego rodzaju wskazówki. W tym celu będziemy dzielić się wszelkimi szczegółami na ich temat już na wczesnym etapie planowania, by uzyskać informację zwrotną od ekspertów od społeczeństwa obywatelskiego, organizacji wyspecjalizowanych ONZ, organizacji pozarządowych i partnerów ze środowisk akademickich. Swoimi opiniami podzielą się z nami m.in. The Nature Conservancy, Global World Challenge czy CEO Global Mandate. Informacje zwrotne są dla nas szansą na rozwój i zdobycie nowej wiedzy. Nestlé z otwartością stawi czoła wyzwaniom, które mogą na nas czekać oraz jest gotowe na to, by się do nich odpowiednio adaptować.

Zobowiązanie do przewodnictwa

W Nestlé jesteśmy świadomi naszej unikalnej roli w napędzaniu rozwoju globalnych rozwiązań. To, co robimy, ma znaczenie – także ze względu na to, jak pozytywny wpływ może mieć nasza skala i zasięg. Mimo to wyłącznie nasze działania – nieważne jak ambitne czy dalekosiężne – nie rozwiążą globalnego kryzysu wodnego. Dlatego to niezwykle ważne, abyśmy wspierali zrównoważone rozwiązania wszędzie tam, gdzie jesteśmy obecni. Jesteśmy zobowiązani do współpracy z innymi, by razem wypracować taki sposób prowadzenia biznesu, by był on siłą napędową do czynienia dobra. Nasze zobowiązanie do wywierania pozytywnego wpływu na zasoby wody to znaczący krok naprzód, zwłaszcza, że w Nestlé chcemy przewodzić, dając dobry przykład. Naszym nadrzędnym celem jest służyć większemu dobru jako globalny lider w zakresie odpowiedzialnego zarządzania zasobami wody. Dzięki ponad 100 projektom ochrony tych zasobów, prowadzonych przez nasze zakłady na całym świecie, będziemy mogli pozytywnie wpłynąć na lokalne ekosystemy i poprawić dostępność czystej wody.

schoolkids-drinking-water-wide

Na koniec, chciałabym podkreślić, że to, co dobre dla planety i to, co dobre dla biznesu Nestlé, nie jest ze sobą sprzeczne. Nestlé Waters z entuzjazmem przyjmuje te zobowiązania – w taki sam sposób, w jaki wspieramy zrównoważone rozwiązania w zakresie opakowań czy neutralności węglowej. Uważamy, że to właściwe i kluczowe dla naszej działalności w dłuższej perspektywie. Zobowiązania w zakresie wody są oparte na odważnych i szeroko zakrojonych globalnych zobowiązaniach, które Nestlé ogłosiło w 2020 roku.

Przed nami prawdziwa podróż. I chociaż jesteśmy w jej trakcie, czeka nas jeszcze długa droga do przebycia.