Sort by
Sort by

Nasi inżynierowie w swojej pracy prezentują sposób myślenia nastawiony na rozwiązania, zajmują się usprawnianiem procesów, strategii operacyjnych i projektów produkcyjnych. Stanowią więc niezbędną część zespołu Nestlé.

Inżynieria w Nestlé odpowiada za działania na rzecz środków trwałych, zarządzanie, strategię, przywództwo i aktualne zasoby zapewniając, by były one utrzymywane na konkurencyjnym poziomie a jednocześnie zgodne z normami i wymogami bezpieczeństwa. Dba także o to, by nowe zasoby i związane z nimi standardy, produkty, systemy i technologie były zaprojektowane według wspólnych i holistycznych standardów projektowania. Ponadto zespół zarządza programem inwestycyjnym grupy.

Jeśli chciałbyś wykorzystać swój potencjał w światowej klasy organizacji, która łączy przywództwo i współpracę, sprawdź możliwości,  które oferujemy już dzisiaj!

Najbardziej satysfakcjonujące były dla mnie czasy, kiedy znalazłem swoją strefę komfortu. Niezależnie od tego, czy dotyczyło to moich obowiązków, projektu czy ważnego spotkania, zawsze miałem wsparcie i zaufanie ze strony moich przełożonych.
Program rotacyjny umożliwił mi osiągnięcie sukcesu. Zacząłem jako Inżynier Procesu w fabryce, w ramach Operation Management Trainee (OMT).

Ryan photo
Ryan