Sort by
Sort by

Sprzedajemy około miliarda  produktów każdego dnia, generując sprzedaż na poziomie 91.4 biliona CHF w 191 krajach na całym świecie w 2018 roku.

Zespół Sprzedaży jest naszą siłą napędową. Mamy bardzo zróżnicowany brief.  Zajmujemy się zarządzaniemkategoriami,relacjami z klientem, strategiami rynkowymi, działaniami sprzedażowymi w terenie oraz łańcuchemdostaw. Podstawą działań wszystkich tych obszarów jest zadowolenie naszych klientów i upewnianie się, że nasze produkty są łatwo dostępne.

Niezależnie od tego, czy chcesz skupić się na opracowaniu strategii i inicjatyw dotyczących dywizji, opracowywaniu planów sprzedaży opartych na danych,, zarządzaniu sieciami dystrybucji, czy budowaniu sprzedaży terenowej, mamy w tej dziedzinie dużo do powiedzenia.

Being in touch with many different people from various backgrounds fosters new ideas and challenges each of us to do better. For me, that means translating brand experiences into even more relevant in-store executions.

Simon photo
Simon