Sort by
Sort by

Profesjonaliści z działu łańcucha dostaw w Nestlé grają kluczową rolę w dostarczaniu wysokiej jakości produktów do naszych konsumentów i klientów. By to osiągnąć, współpracujemy z zespołami handlowymi w opracowywaniu prognozy popytu a także z naszymi dostawcami na całym świecie, w celu odpowiedzialnego pozyskiwania materiałów. W zależności od działalności operacyjnej, balansujemy poziomami zapasów by zapewnić odpowiednią podaż naszych produktów. Łańcuch dostaw jest też odpowiedzialny za odpowiednie magazynowanie i transportowanie produktów. Jesteśmy sprawną i elastyczną organizacją, nastawioną na rezultat, nie tylko w zakresie łańcucha dostaw, ale także we wspieraniu wszystkich celów biznesowych.

Specjaliści ds. łańcucha dostaw mogą podążać wieloma różnymi ścieżkami budując swoją karierę w Nestlé. Niezależnie od tego, czy dołączysz do naszego zespołu zapotrzebowania i planowania, zamówień, fizycznej logistyki czy obsługi klienta, pomożesz nam być bliżej naszych klientów i upewniać się, że produkty są dostarczane na czas i w odpowiednich warunkach.

Zaopatrzenie

Jako strategiczny partner naszego biznesu, dział zaopatrzenia pomaga firmie w dążeniu do zrównoważonego rozwoju. Specjaliści ds. zaopatrzenia w Nestlé dbają o odpowiedzialne pozyskiwanie surowców, opakowań i usług. Zlokalizowana w centrach w Szwajcarii, Panamie i Malezji, dywizja ta świadczy szereg usług, w tym negocjacje kontraktów zakupowych na globalne wspólne kategorie surowców, opakowań, materiałów pośrednich i usług. Centra te wspierają rynki zapewniając globalne podejście do zakupów oraz zapewniając zachowanie jak największej konkurencyjności przetargów.  Odpowiadając na wyzwania rynku oraz oczekiwania naszych konsumentów stworzono dział Global Responsible Sourcing oraz nowe stanowisko na rynkach – Expert ds. Odpowiedzialnego Rozwoju. Eksperci zarządzają procesem audytowym dostawców na polu Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw oraz dbają, by nasi dostawcy oprócz produktów najlepszej jakości – prowadzili swój biznes odpowiedzialnie, czyli: przestrzegali Praw Człowieka, nie zatrudniali dzieci, posiadali system BHP, przepisy dotyczące ochrony środowiska oraz działali zgodnie z prawem finansowym odpowiednim dla danego regionu świata.  

Dla Ciebie oznacza to możliwość stania się prawdziwym partnerem strategicznym dla biznesu, który współtworzy i wpływa na zrównoważony rozwój naszej firmy.

W Dziale Zakupów przeszłam przez kilka szczebli kariery, od Kupca Surowców, następnie Opakowań, Starszego Kupca Strategicznego oraz Kupca Europejskiego. Moje nowe stanowisko dotyczy tematu niezwykle ważnego dla Nestlé, a mianowicie obszaru Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Najważniejszym zadaniem w mojej pracy jest zapewnienie audytów certyfikujących – SMETA & Ecovadis - iż nasi dostawcy prowadzą biznes odpowiedzialnie. Jest to pogłębienie moich wcześniejszych kupieckich kompetencji i wykorzystanie doświadczenia do współtworzenia wartości komunikacyjnej dla konsumenta. Moją rolą jest nie tylko wzmocnienie i dodawanie nowych wartości na polu społecznej odpowiedzialności Nestlé, ale również wartość dodana dla wzrostu zaufania i podtrzymania wierności naszych konsumentów. Uwielbiam moją nową pracę, spełniam się w niej – tym bardziej że wyzwania się mnożą, a pasja jaką w nią wkładam każdego dnia ma przełożenie na nasze wyniki: Nestlé Polska jest europejskim liderem w zakresie odpowiedzialnych zakupów i liczby dostawców z pozytywnym wynikiem audytów.