Sort by
Sort by

Pakiet informacyjny dla dostawców Tungsten


Firma Nestlé podjęła decyzję o przejściu na rozwiązanie fakturowania elektronicznego (e-invoicing) przy współpracy z naszym partnerem biznesowym, firmą Tungsten Network. Celem firmy Nestlé jest zautomatyzowanie całości procesu płatności, co oznacza wdrożenie e-fakturowania i wycofanie obiegu faktur papierowych.

Tungsten Network oferuje elastyczne możliwości dostarczania e-faktur, obsługuje różnej wielkości dostawców, różne systemy i sposoby przetwarzania faktur.

Wszystkie faktury są podpisywane cyfrowo, szyfrowane i przechowywane w archiwum sieci Tungsten, gdzie można uzyskać dostęp do nich w każdej chwili.
Tungsten Network zapewnia zgodność e-faktury w odniesieniu do wymogów prawnych i fiskalnych obowiązujących w danym kraju.

Wdrożenie rozwiązania fakturowania elektronicznego z Tungsten Network, przyniesie znaczne korzyści dla Państwa firmy wynikające z:

- przesyłania faktur bezpośrednio do Działu Należności Księgowych Nestlé, co wpłynie na poprawę efektywności płatności
- gwarancji dostarczenia faktur, eliminacji zagubionych faktur papierowych
- w pełni zautomatyzowanego procesu przetwarzania faktur
- kompletnych i zgodnych pod kątem podatkowym faktur, cyfrowego podpisywania i archiwizacji
- widoczności statusu płatności faktury „online”
- braku kosztów dla dostawców, którzy rocznie wysyłają do 52 faktur.

W Polsce wdrożenie Tungsten Network dotyczy obecnie poniższych podmiotów prawnych, firm:

- Nestlé Polska S.A.
- CPP Toruń Pacific Sp. z o.o.
- Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland sp. z o.o.

Informujemy, że przed rozpoczęciem fakturowania elektronicznego konieczne będzie podpisanie umowy pomiędzy Państwem a firmą Nestlé Polska S.A / CPP Toruń Pacific Sp. z o.o. / Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland sp. z o.o. w sprawie fakturowania elektronicznego (wzór w załączeniu).

Prosimy o wydrukowanie oraz podpisanie 2 egzemplarzy umowy i przesłanie na adres: Nestlé Polska S.A., Dział Zakupów, Katarzyna Misiukiewicz, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa.

Inicjatywa ta ma kluczowe znaczenie dla naszej strategii, jesteśmy przekonani, że Państwo także odnotują znaczne korzyści z jej wprowadzenia.

 

Pliki do pobrania: