Sort by
Sort by

Przełom w uprawie kawy

– czyli jak naukowcy z Nestlé uzyskali unikalne niskoemisyjne odmiany kawy odporne na suszę
Przełom w uprawie kawy
Zapewne należysz do grona ponad miliarda osób na świecie, które codziennie piją kawę. Czy wiesz, że zmiany klimatyczne zmniejszają ilość gruntów rolnych, na których można uprawiać tę roślinę, a niedobory wody znacznie ograniczają jej plony?

Z uwagi na to, że mamy do czynienia z szybko rosnącym globalnym popytem na kawę, powinniśmy przywiązywać szczególną wagę do jej uprawy i zadbać o to, żeby odbywała się w sposób zrównoważony – tak, aby mogły się nią delektować także kolejne pokolenia

Podobnie jak w przypadku każdego produktu spożywczego – mamy za zadanie zminimalizować ślad węglowy. Tymczasem sposób pozyskiwania zielonych ziaren kawy przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych. Jak więc można uprawiać więcej kawy w sposób zrównoważony – aby zaspokoić rosnący, globalny popyt i jednocześnie ograniczyć ślad węglowy? A dodatkowo, przeprowadzać cały proces w zgodzie ze zobowiązaniami Nestlé do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku?

Aby sprostać wyzwaniu, specjaliści z Nestlé opracowali niskoemisyjne odmiany kawy – dwa nowe warianty Robusty o plonach wyższych od standardowych odmian nawet o 50%. Plantatorzy mogą teraz pozyskiwać większe zbiory – wykorzystując ten sam areał ziemi, ilość nawozów i energii. Dzięki temu ślad węglowy zielonych ziaren kawy jest niższy nawet o 30%. Z racji tego, że zielone ziarna odpowiadają za 40–80% emisji ekwiwalentu CO2 (CO2e) na filiżankę kawy, znaczenie tej innowacji jest ogromne.

Oto, jak przebiegał proces pozyskiwania nowych odmian:

Bogata wiedza o roślinach i ogromny zbiór odmian kawy

Przenieśmy się do Nestlé Research w Tours we Francji, centrum badawczo-rozwojowego Nestlé, odpowiedzialnego za wszystkie prace badawcze nad roślinami. Tu oraz na eksperymentalnych plantacjach naszej firmy, znajduje się obszerny zbiór odmian kawy. W obliczu zmian klimatycznych, zagrażających wielu odmianom, kolekcja ta pomaga chronić bioróżnorodność kawowca.

Badania kawy

Bioróżnorodność pozwala nam określić kluczowe, indywidualne cechy występujące w drzewach, takie jak wielkość plonów, czy większa odporność na suszę i choroby. Następnie możemy wyhodować nowe, ulepszone odmiany kawy, które łączą pożądane cechy. W tym celu stosujemy zaawansowane techniki sekwencjonowania – niezbędne do określenia genetycznej budowy roślin, a także rejestrowania ich cech „fenotypowych” lub możliwych do zaobserwowania.

Światowej klasy wiedza o tradycyjnej uprawie kawy

Po analizie roślin i rozpoznaniu tych z największym potencjałem, pracujemy nad tym, aby wyhodować kilkaset sadzonek nowej odmiany. W tym celu wykorzystujemy naszą rozległą wiedzę o tradycyjnej, niemodyfikowanej genetycznie uprawie. Kolejny etap to dalsze analizy roślin na plantacjach eksperymentalnych.

Dzięki tym farmom oraz szerokiej sieci agronomicznej Nestlé nasze zespoły mają dużą zdolność analizowania nowych odmian kawy w obu Amerykach, Azji i Afryce – porównywania cech roślin i ich uprawy w różnych warunkach glebowych oraz klimatycznych.

Sadzonki kawy

Po wytypowaniu najlepszych odmian podejmujemy współpracę z zewnętrznymi instytutami badawczymi, stowarzyszeniami i lokalnymi plantatorami, aby pracować nad nowymi odmianami w naturalnych warunkach. Jeśli plantatorzy decydują się na wybór nowych odmian, są one rejestrowane przez odpowiednie instytucje i rozmnażane w celu popularyzacji wśród plantatorów. Programem są również objęci plantatorzy zaangażowani w inicjatywę NESCAFÉ Plan.

Regeneracyjne praktyki rolnicze i wsparcie ze strony lokalnych specjalistów

Specjaliści Nestlé wspierają plantatorów w prowadzeniu upraw w sposób zrównoważony. Nasze zespoły doradzają rolnikom w zakresie najlepszej struktury rozsadzania drzew, oceny jakości gleby, diagnozowania chorób roślin, zwalczania szkodników i optymalnego nawożenia. Wskazują, jak zużywać mniej wody i energii, zachęcając jednocześnie do stosowania regeneracyjnych praktyk rolniczych, takich jak uprawa wielogatunkowa.

Jak niskoemisyjna kawa funkcjonuje na polu? Po dokładnym procesie selekcji, przeprowadzonym przez naszych naukowców, plantatorzy w Ameryce Łacińskiej uprawiają obecnie jedną z nowych odmian wykorzystywanych w kawach marki NESCAFÉ. Pozwala ona osiągnąć do 50% wyższe plony przy śladzie węglowym niższym nawet o 30%. Tak znacząca redukcja wynika głównie z mniejszego zużycia nawozów na tonę zielonych ziaren oraz obniżonej konsumpcji energii – zarówno na polu, jak i podczas suszenia zbiorów. Dodatkowo, do pozyskania tej samej ilości zielonej kawy potrzebna jest mniejsza powierzchnia gruntów.

Prace nad odmianą kawy nowej generacji

Fabrizio Arigoni, Head of Plant Science w Nestlé, podkreśla, że jest dumny z dotychczasowych osiągnięć swego zespołu, w tym z opracowania nowych odmian kawy o niskiej emisyjności. Zaznacza także, że to dopiero początek prac Nestlé nad nowymi odmianami – z wykorzystaniem wyłącznie tradycyjnych metod bez GMO.

„Zmniejszenie śladu węglowego zielonej kawy ma kluczowe znaczenie dla dobra planety. Wspiera także jeden z celów Nestlé, którym jest osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 roku. Dlatego też praca nad nowymi, bardziej plennymi odmianami o niższym śladzie węglowym, odpornymi na choroby i suszę, jest naszym priorytetem” – mówi Fabrizio. „W ramach NESCAFÉ Plan przekazaliśmy plantatorom na całym świecie miliony sadzonek kawy nowej generacji. Pozwoliło im to - w sposób zrównoważony - znacznie zwiększyć plony, a także podnieść dochody”.

Zmniejszenie śladu węglowego zielonej kawy ma kluczowe znaczenie dla dobra planety. Wspiera także jeden z celów Nestlé, którym jest osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 roku.

Fabrizio Arigoni

Head of Plant Science w Nestlé

Dzięki trwającym już pracom, których celem jest wyselekcjonowanie kolejnej generacji wyjątkowych odmian kawy Arabica i Robusta dla poszczególnych regionów, zespół Fabrizia będzie mógł wkrótce zaprezentować nowe przełomowe warianty. Będą to m.in. nowe odmiany Arabiki – dające wyższe plony, a jednocześnie charakteryzujące się zwiększoną odpornością na rdzę liści kawowca: chorobę, która pustoszyła plantacje w całej Ameryce Łacińskiej w ciągu ostatniej dekady.

Trwają również prace nad kolejną generacją odmian niskoemisyjnych i odpornych na suszę. „Przygotowujemy odmianę Robusty o plonach wyższych o 100% w porównaniu z innymi odmianami. Jednocześnie w Afryce Środkowej prowadzimy badania nad kawą odporną na niedobory wody o plonach wyższych nawet do 50%.
W kwestii nowych odmian kawy mamy jeszcze wiele do pokazania!” – mówi Fabrizio.

Nestlé wspiera redukcję emisji na każdym z etapów łańcucha wartości – od zrównoważonej uprawy kawy na plantacjach, poprzez wypalanie zielonych ziaren, po mielenie i parzenie ich w sposób, który zapewnia uzyskanie niezwykle smacznej i wyjątkowo aromatycznej filiżanki kawy.