Sort results by
Sort results by

Woda – kluczowe dobro Nałęczowa

Zobacz, jak dbamy o te wyjątkowe zasoby, żeby wszyscy mogli się nimi cieszyć jak najdłużej.
Nestle Naleczow
Wody są kluczowym bogactwem Nałęczowa, urokliwego miasteczka położonego w otulinie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Korzysta z nich społeczność lokalna, ale nie tylko – ich historia sięga bowiem końca XVIII  wieku, a sława – całej Polski! Do dziś wykorzystywane są w obiektach uzdrowiskowych, przyciągając turystów i kuracjuszy z różnych zakątków kraju. A w zakładzie Nestlé Waters nałęczowska woda trafia do butelek, by mogła trafiać do konsumentów w całej Polsce. Firma ze szczególną troską dba o te wyjątkowe zasoby, żeby wszyscy mogli się nimi cieszyć jak najdłużej.

Już w XVIII wieku cierpiący na nawracające zapalenia stawów hrabia Antoni Małachowski miał znajdować ulgę właśnie dzięki nałęczowskim wodom, których właściwości następnie w 1817 roku zbadał profesor Uniwersytetu Warszawskiego Józef Jan Celiński. Sława „skutecznej na reumatyzmy” i leczenie podagry wody zaczęła ściągać tłumy kuracjuszy, a pierwsze wzmianki o jej butelkowaniu pojawiły się już w czasie II wojny światowej.  W latach 50. XX wieku powstała pierwsza rozlewnia uzdrowiskowa na Wyżynie Lubelskiej – tak narodziła się marka Nałęczowianka, dziś jedna z najpopularniejszych wód mineralnych w Polsce.

Nałęczowianka na linii produkcyjnej

Czy wiesz, że…?
W latach 70. i 80. na Lubelszczyźnie na wody mineralne mówiono „nałęczowianka”!

 

Rozlewnia Nestlé Waters, w której woda Nałęczowianka trafia do butelek, dba o to, by woda była bezpieczna, pierwotnie czysta i jak najwyższej jakości – od momentu wydobycia z głębi ziemi, aż do otwarcia butelki przez konsumenta. Dba również o naturalne zasoby wody w środowisku, ich odpowiednią jakość i ilość, by mogły się nimi cieszyć przyszłe pokolenia. 

Potwierdzenie stanowi prestiżowy, międzynarodowy certyfikat Alliance for Water Stewardship (AWS), przyznawany zakładom, które dbają o zasoby wody z korzyścią dla lokalnych społeczności. Nestlé Waters w Nałęczowie zdobyła go jako pierwszy zakład w Polsce.

Dbamy o zasoby wody w regionie

Zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi to szereg wieloletnich działań i projektów, których realizację zapewnia zespół ekspertów.

Na poziomie europejskim wdrożenie najwyższych standardów wspierają Head of Water Resources dla Nestlé Waters EMENA Zone oraz Water Resources Manager dla Europy.

W rozlewni Nestlé Waters w Nałęczowie, pod przewodnictwem Dyrektora ds. Operacji Artura Młotka, odpowiedzialne zarządzanie zasobami wodnymi zapewnia Kierownik Produkcji i Proces wraz zespołem, do którego należy m.in. Lider Zasobów i Procesów Wodnych. Za ochronę środowiska odpowiada Koordynator ds. Administracji i Środowiska wraz z zespołem. Ważną rolę pełni także Dział ds. Jakości z Kierownikiem ds. Jakości i Zgodności na czele.

Artur Młotek przy linii

Zespół rozlewni w komunikacji z lokalną społecznością wspiera Koordynator ds. PR, dzięki czemu działania na rzecz ochrony cennych zasobów wody prowadzone są we współpracy z miejscowymi władzami oraz mieszkańcami.
 

20-letnia podróż przez pokłady skał
Roczne opady w Nałęczowie wynoszą 37,9 mln m3 rocznie. Z tego większość (74%) wyparowuje, a 6,6% odpływa korytem rzeki. To oznacza, że co roku podziemne zasoby wody pitnej w Nałęczowie zasilane są 6,98 mln m3 wody. Z tego Nestlé Waters pobiera 0,77 mln m3 rocznie – czyli ilość odpowiadającą 2,14% całego bilansu wodnego. 

Zanim jednak woda trafi do butelek, najpierw przez kilkadziesiąt lat przesiąka przez różne warstwy ziemi i podróżuje przez pokłady skał na terenie Nałęczowa. Dlatego tak ważna jest ochrona środowiska i zapobieganie jakimkolwiek zanieczyszczeniom, żeby zasoby wody były bezpieczne, czyste i wysokiej jakości – tak, jak teraz! Co istotne, Nałęczów znajduje się w otulinie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego oraz w strefie uzdrowiskowej, stąd też obowiązują tu specjalne regulacje i wytyczne, których celem jest m.in. właśnie ochrona zasobów wody.

 

 

Troska o jakość wody
Istotny wpływ na jakość zasobów wody ma rolnictwo, w tym stosowanie zbilansowanego nawożenia czy używanie środków ochrony roślin bezpiecznych dla środowiska. Nestlé Waters wspiera działania edukacyjne Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, promujące zrównoważone praktyki rolnicze. Firma finansuje indywidualne konsultacje z rolnikami, analizy gleby oraz planowanie optymalnego nawożenia na podstawie wyników.

Producent współpracuje z innymi użytkownikami zasobów wody, w tym z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji. Wspiera także właścicieli gruntów, pomagając usuwać potencjalne źródła zanieczyszczeń. Ważny element działań stanowi także edukacja i promowanie ekologicznych postaw. Nestlé Waters organizuje m.in. warsztaty dla dzieci o oszczędzaniu wody czy wspólne oczyszczanie rzeki Bystrej. 

Wspólnie z pracownikami organizujemy akcje sprzątania

Dodatkowo wspólnie z władzami Nałęczowa firma inwestuje w budowę systemu kanalizacji w sąsiadującym z zakładem Cynkowie. Z kanalizacji będzie korzystać zakład, a także mieszkańcy. Inwestycja zminimalizuje także ryzyko zanieczyszczenia rzeki Bochotniczanki. - Cieszymy się, że możemy wesprzeć kolejne działanie, które przyniesie liczne korzyści dla społeczności lokalnej i środowiska – mówi Artur Młotek, Dyrektor ds. Operacji Nestlé Waters Polska.

Ściśle współpracujemy z władzami lokalnymi

Nestlé Waters prowadzi także badania mikrobiologiczne ważnej dla regionu rzeki Bystrej, analizując dane z pięciu różnych punktów pobrania próbek. Następnie konsultuje wyniki pomiarów z Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Nałęczowie, poszukując wspólnych możliwości, wspierających poprawę jakości i czystości wody.

Troska o ilość wody
Nałęczów i okolice należą do obszarów bardzo bogatych w zasoby wody. Oczywiście ich ilość jest stale monitorowana, zarówno przez odpowiednie instytucje, jak i przez Nestlé Waters – firma regularnie zleca badania hydrogeologiczne prowadzone przez zewnętrznych specjalistów. 

W nałęczowskiej rozlewni na bieżąco wprowadzane są kolejne innowacyjne rozwiązania, mające na celu ograniczenie zużycia wody. Zakład prowadzi m.in. szczegółowy monitoring zużycia wody, stosuje zamknięte obiegi, prowadzi projekty oszczędnościowe i odzysku. 

Czy wiesz, że…?
Nestlé Waters zobowiązało się, że będzie wspierać regenerację lokalnych obiegów wody wokół swoich rozlewni na całym świecie tak, by od 2025 roku w naturze pozostawało więcej wody, niż pobiera dla swojej działalności.

Zakład i jego otoczenie z lotu ptaka