Sort by
Sort by

Nasz Dział Komunikacji to siła napędowa serca Nestlé. Ściśle współpracuje z innymi działami, wnosząc trochę zewnętrznej perspektywy, stawiając nowe wyzwania i pomagając budować program motywacyjny firmy.

Zespół zajmujący się komunikacją, pomaga nam osiągać cele biznesowe, opracowując i realizując proaktywnie komunikację wewnętrzną i zewnętrzną oraz nasze inicjatywy. Zapewnia doradztwo, opracowuje strategię i prowadzi spójną komunikację z kluczowymi wewnętrznymi i zewnętrznymi odbiorcami.

Zapewnia doradztwo, strategię i planowanie oraz sprawną i spójną komunikację do naszych kluczowych wewnętrznych i zewnętrznych odbiorców. Oto niektóre z obszarów, w których możesz pogłębić swoją wiedzę z zakresu komunikacji – lokalnie, bądź za granicą.

Współpraca z mediami: głos reprezentujący firmę na zewnątrz, odpowiedzialny za kontakty z mediami.

Komunikacja ze światem zewnętrznym: uwzględniając stosunki z zewnętrznymi interesariuszami Nestlé, dąży do dostosowania polityki firmy do zmian społecznych.

Content&Digital: zarządzanie witrynami korporacyjnymi i kanałami mediów społecznościowych, docierając w ten sposób do milionów odbiorców, influencerów i interesariuszy.

Komunikacja Wewnętrzna: celem jest wzmacnianie zaangażowania pracowników.

Komunikacje korporacyjne: odpowiada za koordynację i dopasowanie Nestlé do zewnętrznych organizacji handlowych i branżowych, umacniając naszą pozycję na rynku.

Promuje i uczestniczy w dialogu branżowym w zakresie dobrych praktyk i norm, by wspierać różnorodność na rynku. Praca w tym dziale wymaga dużego zainteresowania bieżącymi wydarzeniami na świecie, w biznesie, multimediach i mediach społecznościowych.

Inspirujące wyzwania, globalny wpływ i praca, która ma znaczenie, to tylko niektóre z powodów, dla których każdy dzień w Nestlé jest inny. Nieustannie rozwijam kluczowe kompetencje, odkrywam swoje pasje i zmieniam się poprzez satysfakcjonującą i różnorodną rolę.

Neil
Neil