Sort by
Sort by

Energia słoneczna dla wszystkich fabryk Nestlé w Polsce

Energia słoneczna dla wszystkich fabryk Nestlé w Polsce
Kolejny krok na drodze do zerowej emisji netto

Dążymy do tego, aby do 2050 roku osiągnąć zerową emisję netto gazów cieplarnianych. W ostatnim czasie podjęliśmy kolejny ważny krok w tym kierunku, podpisując długoterminową umowę na odbiór energii elektrycznej z elektrowni słonecznych.

W 2022 roku polski oddział Nestlé podpisał umowę z globalnym funduszem GoldenPeaks Capital. Współpraca ta zakłada dostarczanie 44 GWh energii słonecznej rocznie przez kolejne lata do wszystkich zakładów Nestlé w Polsce: w Kargowej, Kaliszu, Nowej Wsi Wrocławskiej, Toruniu, Lubiczu, Nałęczowie i Rzeszowie. To równowartość zasilenia ok. 17 tysięcy gospodarstw domowych przez cały rok. Już wkrótce 1/3 energii elektrycznej, która zasila wszystkie fabryki Nestlé w Polsce, będzie pochodziła z 22 wysokowydajnych farm fotowoltaicznych, zlokalizowanych w północno-zachodniej i zachodniej części Polski. Pierwsze dostawy energii odbyły się na przełomie sierpnia  i września 2022 roku.

Energia słoneczna dla wszystkich fabryk Nestlé w Polsce > Component

Warto podkreślić, że już teraz energia elektryczna wykorzystywana w fabrykach Nestlé w Polsce pozyskiwana jest w 100% z odnawialnych źródeł energii, co zostało potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.

Więcej na temat naszych działań na drodze do zerowej emisji netto przeczytasz tutaj.