Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

MentoringKolejnym elementem tworzenia przez Nestlé kultury rozwoju jest mentoring.

Celem programu mentoringowego jest wsparcie rozwoju naszych pracowników oraz ich kariery poprzez kontakt z bardziej doświadczoną osobą, która może podzielić się swoim doświadczeniem i obserwacjami, a także pomóc podopiecznemu osiągnąć średnio lub długofalowe cele związane z jego/jej rozwojem zawodowym.

W Nestlé organizujemy program mentoringu lokalnego oraz dwa programy mentoringu międzynarodowego - w ramach Europy Środkowej i Wschodniej oraz całego regionu EMENA (Europa, Bliski Wchód i Afryka Północna).