Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Planowanie Kariery w NestleW Nestlé każdy pracownik jest odpowiedzialny za planowanie swojej kariery, ponieważ to sam pracownik wie najlepiej, w którym kierunku chce się rozwijać i jaki jest jego cel zawodowy. W Nestlé można rozwijać się w trzech kierunkach:

1. Deepen/Głębiej – rozwój w ramach wąskiej specjalizacji na danym stanowisku; osoby rozwijające się w tym kierunku stają się wysoce wykwalifikowanymi ekspertami w swojej dziedzinie;

2. Broaden/Szerzej - zdobywanie doświadczeń z różnych obszarów/działów; osoby rozwijające się w tym kierunku znają wiele mechanizmów i procesów w firmie, rozumieją funkcjonowanie wielu obszarów i posiadają wiedzę o biznesie;

3. Step-up/Wyżej – poszerzanie zakresu odpowiedzialności i obowiązków; osoby rozwijające się w tym kierunku dążą do objęcia stanowisk kierowniczych; mają wysoko rozwinięte umiejętności przywódcze i szeroką wiedzę o biznesie.
Jesteśmy dużą organizacją, dlatego staramy się jak najlepiej wykorzystać nasz potencjał poprzez oferowanie pracownikom przejść zarówno wewnątrz firmy w ramach mobilności wewnętrznej jak i wewnątrz grupy Nestlé globalnie (misje międzynarodowe).