Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Planowanie rozwojuCo roku wszyscy nasi pracownicy odbywają rozmowy rozwojowe ze swoimi przełożonymi, podczas których określają swoje mocne strony i obszary do rozwoju, a także planują aktywności rozwojowe. Na bazie tych rozmów powstają roczne plany szkoleniowe i rozwojowe dla pracowników.

W Nestlé kierujemy się zasadą 70/20/10, która mówi, że w rozwoju człowieka najskuteczniejsza jest nauka poprzez doświadczenie (70%), następnie poprzez relacje (20%) a w najmniejszym stopniu skuteczna poprzez szkolenia (10%).DOŚWIADCZENIE


Planując działania rozwojowe największy nacisk kładziemy na te aktywności, które pozwolą pracownikowi zdobyć nowe doświadczenia, np. przejęcie nowych obowiązków czy udział w nowym projekcie.

RELACJE

Relacje to rozwój poprzez udzielanie/otrzymywanie informacji zwrotnych, sesje coachingowe i mentoringowe a także budowanie sieci kontaktów poprzez udział w projektach międzydziałowych.

SZKOLENIA


Mimo że szkolenia mają najmniejszy wpływ na rozwój pracowników, są często niezbędnym narzędziem w zdobyciu wiedzy czy umiejętności i stanowią bazę wyjściową do dalszego rozwoju. Dlatego też nasze
szkolenia mają charakter warsztatowy, aby uczestnicy mogli jak najefektywniej zastosować wiedzę w praktyce. Po szkoleniu pracownicy otrzymują zadania wdrożeniowe, co dodatkowo zwiększa efektywność szkoleń dostarczanych przez Nestlé.

Nasi pracownicy uczestniczą w szkoleniach wiedzowych i miękkich w zależności od potrzeb biznesowych, ale również w szkoleniach z pierwszej pomocy, bezpiecznej jazdy, warsztatach żywieniowych, warsztatach planowania własnej kariery, konferencjach zewnętrznych a także lekcjach językowych. Dostępna jest dla nich również firmowa biblioteczka z różnymi pozycjami rozwojowymi, zarówno książkami jak i audiobookami.
Dla kierowników przygotowaliśmy cykl szkoleń NesLeader, które wyposażają ich w niezbędne umiejętności i narzędzia do zarządzania ludźmi, osiągania efektywności w zespole a także uczą podstaw coachingu.
W Rive-Reine (Szwajcaria) posiadamy własny ośrodek szkoleniowy, w którym odbywają się międzynarodowe szkolenia korporacyjne dla pracowników Nestlé z całej Europy.