Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nagroda Top Employer

Nagroda Top Employer for Top Management dla Nestlé Polska S.A. (2013)

Pracodawca Roku, czyli pracodawca odpowiedzialny 

Badanie Top Employer for Top Management zostało przeprowadzone przez ICAN Institute, Harvard Business Review Polska oraz firmę doradztwa personalnego Hays Poland. W badaniu wzięło udział ponad 1000 menadżerów wysokiego szczebla, którzy oceniali funkcjonujące na rynku polskim firmy. Przedsięwzięcie miało na celu określenie, jakie cechy dobrego pracodawcy są kluczowe w opinii kadry menadżerów.. Z analizy wynika, że wśród najważniejszych czynników wpływających na wizerunek dobrego pracodawcy wymieniają oni m.in.: możliwość współpracy z doświadczonymi specjalistami, przemyślaną strategię firmy, zgodność misji firmy z wyznawanymi wartościami, sprawdzone procedury działania czy szybkość w podejmowaniu decyzji i działaniu.

Mariola Raudo, Kierownik ds. Rekrutacji oraz Partner Biznesowy Nestlé Polska S.A: "Podstawą naszej kultury organizacyjnej są dialog, otwarcie i wzajemny szacunek. Jest to punkt wyjścia dla wszystkich naszych działań, w tym szczególnie: angażowania pracowników w proces podejmowania decyzji biznesowych, czy doskonalenia oferty szkoleniowej i rozwojowej skierowanej do pracowników. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że proces stawania się coraz bardziej odpowiedzialnym pracodawcą musi dokonywać się każdego dnia. Dlatego tak bardzo cieszy nas, że dyrektorzy poszczególnych działów i menedżerowie, którzy brali udział w badaniu Top Employer for Top Management, uznali Nestlé za najlepszego pracodawcę w kategorii Marketing i PR”.