Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Rozwijanie przywództwaOprócz warsztatów z przywództwa, przez które przechodzą u nas wszyscy managerowie (poziom podstawowy i zaawansowany) duży nacisk kładziemy na standardy przywództwa na co dzień. Dlatego też, każdy przełożony co najmniej raz na trzy lata dostaje informację zwrotną od całego swojego otoczenia w ramach badania 360˚.